Bedrijfsfitness Winschoten & Hoogezand & Groningen

Gezonde werknemers, wie wil dat nou niet?

Bedrijfsfitness valt of staat met de innerlijke motivatie van uw werknemers. Kernvraag: "wat wilt u als organisatie met bedrijfsfitness bereiken?" Door bij te dragen in het lidmaatschap van uw werknemers, kunt u zich als goede werkgever profileren. Anders gezegd: u hebt als organisatie de handvatten om te laten zien hoe belangrijk u de gezondheid en het welzijn van uw werknemers vindt.

Het aantrekken, ontwikkelen, behouden en 'gezond' houden van de juiste mensen is toch ook voor uw organisatie van doorslaggevend belang? Vitaliteit is uiteindelijk de basis voor optimale prestaties.

Bent u geintereseerd in bedrijfsfitness? Stuur ons dan even een e-mail met daarin uw gegevens en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om een afspraak te maken.

Voordelen

 • Minder ziekteverzuim
 • meer arbeidsproductiviteit
 • meer arbeidsproductiviteit
 • betere prestaties
 • minder verloop
 • meer winst
 • een beter imago van uw bedrijf

Belastingdienst

Onder bedrijfsfitness wordt verstaan de conditie- of krachttraining van werknemers die georganiseerd of geïnitieerd wordt door de werkgever en die plaatsvindt onder deskundig toezicht. De verstrekking of vergoeding van bedrijfsfitness is onbelast als voldaan is aan de volgende voorwaarden:
De deelname staat open voor 90% of meer van alle werknemers of voor 90% of meer van alle werknemers met dezelfde arbeidsplaats. Deze arbeidsplaats mag niet zijn gelegen in de woning van een van deze werknemers.
De bedrijfsfitness vindt plaats op 1 van de volgende 3 plaatsen:

 • in een vestiging van uw bedrijf of instelling
 • in een fitnesscentrum dat u voor al uw werknemers hebt aangewezen
 • In dit geval mag u voor de organisatie van de fitness een tussenpersoon inschakelen. Het is voldoende als u de fitnesslocatie aanwijst.
 • in vestigingen van 1 fitnessbedrijf waarmee u een overeenkomst hebt gesloten
 • In dit geval is een contract met een tussenpersoon niet voldoende. U moet als werkgever een overeenkomst sluiten met een fitnessbedrijf: een bedrijf dat de fitness zelf verzorgt.

Als u meer dan 1 vestiging hebt, gelden de 2 laatstgenoemde mogelijkheden per vestiging. U kunt dus per vestiging een fitnesscentrum aanwijzen of een overeenkomst sluiten met 1 fitnessbedrijf op grond waarvan uw werknemers kunnen fitnessen in elke vestiging van dat fitnessbedrijf.

 

Bekijk rooster Winschoten Bekijk rooster Hoogezand

Downloads

Bestanden
Bedrijfsfitness

Bedrijfsfitness

Fitness

Groepslessen

Zonnebank

Sportvoeding

Ricochet

Sportmassage

Diëtistenpraktijk

Buiten

Spinning

Zaalvoetbal